Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 163 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 128 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
  "Integracja na ludowo" 2006

Projekt „Integracja na ludowo”

Celem projektu „Integracja na ludowo” jest aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych poprzez działania twórcze, stymulujące ich rozwój, przeciwdziałanie społecznej izolacji i marginalizacji osób z dysfunkcjami jak również integracja zdrowych ludzi zaangażowanych w działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozbudzenie ciekawości osób niepełnosprawnych światem kultury i sztuki, ułatwienie bezpośredniego kontaktu ze sztuką we wszystkich jej możliwych dla osób niepełnosprawnych działaniach oraz inspirowanie do aktywności twórczej, rozwoju zdolności własnych i indywidualnych zainteresowań.

Szczególnym zadaniem jest wspieranie działań integrujących osoby niepełnosprawne z mieszkańcami miasta Płocka poprzez podniesienie świadomości społecznej w zakresie aktywności twórczej osób niepełnosprawnych, a tym samym pokazanie lokalnej społeczności, że żyją wśród nas osoby niepełnosprawne posiadające predyspozycje do artystycznych wypowiedzi w obszarze sztuki ludowej. Ludowy motyw sztuki traktowany jest jako główne spoiwo integrujące dwa światy: osób zdrowych i osób niepełnosprawnych. Projekt swoim zakresem obejmuje cykl spotkań ze sztuką ludową:
1) Spotkanie integracyjne na terenie DPS „ Przyjaznych Serc" pod hasłem „ Na ludową nutę”. Program obejmujący pieśni i tańce regionalne, wspólne przyśpiewki i zabawa taneczna przy muzyce folkowej, występ zespołu ludowego regionu Mazowsza, nauka elementarnych kroków znanych tańców ludowych. Scenariusz imprezy prowadzony przez instruktora - członka zespołu „Masovia” w stroju regionu Mazowsza, podkreślający ludowy charakter imprezy.
2) Warsztaty na terenie Domu Pomocy Społecznej z zakresu rękodzieła i rzemiosła ludowego, mające charakter widowiska obrzędowego prowadzonego przez artystów ludowych regionu Mazowsza i obejmujące wyrób tradycyjnych form zdobniczych i dekoracyjnych wnętrz wiejskich, plastyki obrzędowej -wycinanka, haft, rzeźba ludowa, warsztaty chleba obrzędowego.
3) Wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Spotkanie plenerowo-warsztatowe o charakterze integracyjnym, prowadzone przez regionalnych rzemieślników (wikliniarz, kowal, garncarz, szewc). Zwiedzanie skansenu z przewodnikiem, prezentacja tradycyjnych prac w gospodarstwie wiejskim oraz degustacja potraw tradycyjnej kuchni regionalnej.
4) Wyjazd do Wiejskiego Centrum Ekoturystyki w Sendeniu. Organizacja zajęć z zakresu historii, tradycji wiejskiej i dziedzictwa kulturowego regionu. Zwiedzanie gospodarstwa wiejskiego, uczestnictwo w codziennych zajęciach wiejskich: wyrób masła i sera, wizyta w pasiece, pokazy sokolnicze, zajęcia z myślistwa, lepienie naczyń na kole garncarskich, spotkanie z pustelnikiem, biesiada przy ognisku i poczęstunek produktami ekologicznymi.
5) Uruchomienie Regionalnej Pracowni Rękodzieła Ludowego na terenie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy nr l w Płocku. Działalność Regionalnej Pracowni Rękodzieła Ludowego obejmowała będzie cykliczne spotkania dla uczestników projektu oraz osób zainteresowanych z terenu miasta Płocka. Zajęcia z poszczególnych dziedzin rękodzieła (sekcja haftu i tkactwa, sekcja ceramiki i rzeźby), mające na celu rozwijanie umiejętności zdobytych przy realizacji projektu z obszaru sztuki ludowej.
6) Festyn folklorystyczny pod hasłem „Kolorowe jarmarki”. Spotkanie będzie miało charakter otwartej imprezy integracyjnej dla społeczności lokalnej, podsumowującej realizację projektu. Odbędzie się wernisaż działań powarsztatowych oraz dorobku Regionalnej Pracowni Rękodzieła Ludowego, występ zespołu ludowego oraz wspólna zabawa taneczna, połączona z wręczeniem nagród i dyplomów dla uczestników projektu.

Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych zamieszkujących w DPS „Przyjaznych Serc”, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, podopiecznych Fundacji Panaceum. W projekcie brały również udział dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Słoneczny Krąg", Zespół Emerytów „Układ Koleżeński” oraz inne osoby zainteresowane udziałem, z terenu miasta Płocka. Projekt ten dofinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902