Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 139 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 104 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
  Niesiemy pomoc - szkolenia dla pracowników DPS-ów 2010

 

Projekt pn. „Niesiemy pomoc”  - szkolenia dla pracowników Domów Pomocy Społecznej

 

Projekt pn. „Niesiemy pomoc”  - szkolenia dla pracowników Domów Pomocy Społecznej mające na celu podniesienie umiejętności kadry, pracującej bezpośrednio z osobami niepełnosprawnymi.

został dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie na kwotę 19.100 zł., w ramach zadania „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania opieki i udzielania pomocy w zakresie ich rehabilitacji”.

Nasze działania rozpoczęliśmy zgodnie z założeniami ofertowymi, tzn. w miesiącu lipcu. Zaplanowaliśmy wszystkie działania w kolejności, jaka gwarantowała nam optymalną realizację naszych zamierzeń.

Szczególne działania podejmowane były w stosunku do pracowników z Domów  Pomocy Społecznej: DPS w Płocku, DPS w Hamernii, DPS w Bądzyniu (DPS-y z trzech różnych powiatów). Udział w projekcie wzięli pracownicy z różnym wykształceniem: pielęgniarskim, pedagogicznym, psychologicznym, rehabilitanci, pokojowe i in. Liczba osób uczestniczących w projekcie to 30 osób – pracowników DPS. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy szkoleniowe, każda  po 15 osób. Każda grupa wzięła udział w 3 szkoleniach, związanych tematycznie z pracą z osobami chorymi psychicznie.

Szkolenia  były prowadzone w okresie od lipca do września 2010 roku.  Każda grupa odbyła szkolenie raz w miesiącu. Szkolenie było jednodniowe, a czas jego trwania to koło 8 godzin. Rekrutacja osób do projektu „Niesiemy pomoc”  - szkolenia dla pracowników Domów Pomocy Społecznej mające na celu podniesienie umiejętności kadry, pracującej bezpośrednio z osobami niepełnosprawnych, odbywała się na podstawie konsultacji z przedstawicielami instytucji zaproszonych do udziału w projekcie, oni też dokonali kwalifikacji pracowników do poszczególnych planowanych szkoleń. W swoich działaniach dążyliśmy do podniesienia umiejętności oraz poziomu wiedzy pracowników DPS na temat  rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dlatego też kierownictwo poszczególnych placówek wybrało spośród pracowników tych, którym ww. szkolenia były najbardziej przydatne w ich pracy zawodowej.

W terminie 12 i 13 lipca 2010r. odbyło się szkolenie dla 30 osobowej grupy pracowników z 3 domów pomocy społecznej nt. „Treningi umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznej”,

Wykładowcą/trenerem była pani Agata Bednarek, starszy instruktor terapii zajęciowej, absolwentka Medycznego Studium dla Instruktorów Terapii Zajęciowej. Pracuje w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie od 1987 roku. Od 15 lat prowadzi w Polsce szkolenia z zakresu treningów umiejętności społecznych dla służby zdrowia i opieki społecznej w wielu ośrodkach. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.

W dniach 16 i 17 sierpnia 2010 odbyło się szkolenie dla 30 osobowej grupy pracowników z 3 domów pomocy społecznej nt. „Agresja i autoagresja”.Wykładowcą/trenerem była Zofia Doniec – psycholog, logopeda, praktyk w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami komunikacyjnymi, upośledzeniem umysłowym. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach m.in. z zakresu alternatywnych metod komunikacji, języka migowego, technik komputerowego wspomagania nauczania osób niepełnosprawnych, w szkoleniach superwizyjnych dotyczących pracy z dzieckiem głębiej upośledzonym. Trener Instytutu Analiz i Szkoleń Gospodarczych.

W dniach 8 i 9 września 2010 odbyło się szkolenie nt. „Depresje i zaburzenia schizofreniczne” Wykładowcą/trenerem była Beata Kasperek – Zimowska,  specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta. Od 1995 roku pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się rehabilitacją psychoz i psychoterapią nerwic oraz zaburzeń osobowości. Ukończyła dwuletnie szkolenie w systemowej terapii rodzin prowadzone przez Klinikę Psychiatrii w Krakowie. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.

Głównym celem projektu było przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników Domów Pomocy Społecznej w zakresie zwiększenia aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz udzielania pomocy w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym osób chorych psychicznie.

 

 

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902