Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 89 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 54 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
  "Witaj koniku" 2007

Projekt Witaj Koniku

Celem projektu było umożliwienie udziału osobom niepełnosprawnym w zajęciach profilaktyczno – terapeutycznych w postaci hipoterapii oraz wspomaganie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie form terapeutycznych z udziałem zwierząt. Były to wszelkiego rodzaju działania mające na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej osób: po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i w życiu psychicznym, niepełnosprawnych intelektualnie, z deficytami rozwojowymi, z uszkodzeniami analizatorów wzroku i słuchu i niedostosowanych społecznie.

Nadrzędnym celem zadania „Witaj koniku” było zapoznanie z nową formą wspomagania zajęć profilaktyczno – terapeutycznych z udziałem koni w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Hipoterapia jest jedną z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która wykorzystuje konie jako terapeutów. Zajęcia były dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych beneficjentów.

Projekt swoim zakresem obejmował:
1. Inauguracyjne spotkanie na terenie Parafii Rzymsko – Katolickiej Św. Benedykta w Płocku – Radziwiu.
Spotkanie miało charakter zapoznawczy, prowadzone były wstępne zajęcia mające na celu oswojenie dzieci ze zwierzętami, jak również przygotowanie koni do uczestniczenia w zajęciach. Podzielono dzieci na odpowiednie grupy pod względem sprawności i możliwości uczestnictwa w zajęciach. Ustalono również cykl naszych spotkań i formy prowadzenia zajęć dla poszczególnych osób.
2. Udział w IV Mazowieckiej Parafiadzie organizowanej przez Parafię.
Impreza miała charakter integracyjno – sportowy. Włączono beneficjentów projektu do udziału w konkurencjach sportowych m. in. w piłce nożnej, w tenisie stołowym, w piłce siatkowej, w koszykówce, w grach sprawnościowych. Zdobyliśmy puchar i otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom.
3. Spotkania profilaktyczno - rehabilitacyjno – terapeutyczne (hipoterapia) na terenie parafii św. Benedykta w Płocku – Radziwie.
W hipoterapii brały udział głównie osoby z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi z DPS „Przyjaznych Serc”, jak również dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych – uczestnicy świetlic działających przy Parafii Św. Benedykta. Zajęcia prowadziła wykwalifikowana hipoterapeutka z pomocą wolontariuszy Fundacji Zajęcia z hipoterapii prowadzone były w dwóch formach, uczestnicy projektu podzieleni zostali na dwie grupy:
- hipoterapia w formie fizjoterapii – zajęcia ruchowe prowadzone na koniu,
- terapia zajęciowa z udziałem zwierząt
Każda osoba uczestnicząca w zajęciach ruchowych na koniu posiadała opracowany przez hipoterapeutę indywidualny program hipoterapii, dostosowany do stanu zdrowia, niepełnosprawności, jak również możliwości osoby niepełnosprawnej. Dla osób uczestniczących w terapii z udziałem konia przewidziano: trening wykonywania czynności pielęgnacyjnych przy koniu (czyszczenie, karmienie, pomoc przy zaprzęganiu i siodłaniu), trening bezpiecznego postępowania z koniem, ćwiczenia związane z nawiązaniem kontaktu emocjonalnego ze zwierzęciem poprzez dotyk, obserwację jego zwyczajów, głaskanie, ćwiczenia stymulujące zmysł: słuchu, wzroku, dotyku, zajęcia plastyczne i manualne o tematyce z udziałem koni.
Wszystkie czynności terapeutyczno – rehabilitacyjne odbywały się pod ścisłym nadzorem uprawnionego hipoterapeuty, wolontariuszy Fundacji Panaceum oraz pracowników DPS, świetlic i Parafii Św. Benedykta. W trakcie zajęć zaplanowano poczęstunek i napoje dla uczestników spotkań.
4. Wycieczka do Stada Ogierów w Łącku pod hasłem „Mój Przyjaciel Koń”
Była to impreza wyjazdowa o charakterze informacyjno – poznawczym i integracyjnym. Beneficjenci zwiedzali z przewodnikiem stado ogierów, zapoznawali się z pracą stajennych, opieką nad końmi w stajniach, zwyczajami zwierząt. Poznawali również pracę kowala, jeździli bryczką.
5. Plener malarski „Pejzaż z koniem w tle” – była to impreza o charakterze integracyjnym i odbywała się również na terenie Parafii Św. Benedykta.
W trakcie pleneru odbyło się malowanie obrazów przez beneficjentów projektu, połączone z poczęstunkiem dla uczestników. Obrazy miały zachowywać określoną tematykę, nawiązującą do prowadzonych zajęć. Prace zostały wystawione na wernisażu podczas imprezy podsumowującej projekt.
6. Impreza integracyjna „Hubertus” podsumowująca projekt „Witaj koniku”.
Ostatnie spotkanie projektowe, które obejmowało wręczenie dyplomów za udział i nagród beneficjentom projektu, uroczyste pożegnalne myśliwskie ognisko, gry i zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami, wspólne biesiadowanie, stół staropolski, pieczenie kiełbasek. Spotkanie obejmowało również wernisaż prac powstałych podczas realizacji projektu i prezentację zdjęć z poszczególnych etapów realizacji projektu. Dokonano również prezentacji różnych form zajęć hipoterapeutycznych, jakie prowadzone były w ramach realizacji projektu.

W realizację projektu włączony został Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku oraz świetlice działające przy Parafii Św. Benedykta: Miejska Świetlica Nr 2, Świetlica Młodzieżowa – Klub Profilaktyki Środowiskowej AMIKUS oraz osoby zainteresowane projektem. Zajęcia odbywały się na terenie parafii św. Benedykta w Płocku-Radziwiu. Rekrutacja osób do udziału w zajęciach z hipoterapii odbywała się na podstawie zaświadczeń wydanych przez lekarza neurologa. Zwierzęta do hipoterapii, jak również teren do prowadzenia zajęć udostępniła parafia św. Benedykta w Radziwiu, która była partnerem w realizacji projektu. Zajęcia prowadziła wykwalifikowana hipoterapeutka. Projekt Fundacji Panaceum „Witaj koniku” - hipoterapeutyczny program terapeutyczno – uspołeczniający dla osób niepełnosprawnych” został dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz sponsorów Fundacji Panaceum.

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902