Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 132 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 97 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
  Płockie Centrum Osób Niepełnosprawnych 2010-2011

 

 Projekt "Artystyczno-kulturalno-rozrywkowe

Płockie Centrum Osób Niepełnosprawnych"

 

Artystyczno-kulturalno-rozrywkowe Płockie Centrum Osób Niepełnosprawnych”  to inicjatywa Fundacji Panaceum i Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku. Projekt został dofinansowany przez Fundację  „Fundusz Grantowy dla Płocka” na kwotę 12.525 zł, w ramach IV edycji konkursu grantowego.

Skąd wzięła się inicjatywa utworzenia  Centrum?

Inicjatywa utworzenia tego Centrum jest odpowiedzią na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Płocka w zakresie utworzenia miejsca spotkań i takiego ich zorganizowania, aby mogły stworzyć możliwości dalszego kulturalnego, intelektualnego i społecznego rozwoju. Do Domu Pomocy Społecznej oraz Fundacji Panaceum docierały liczne sygnały, iż aktualnie na terenie miasta Płocka brak jest odpowiedniego miejsca, dostosowanego do często znacznie obniżonych możliwości psychofizycznych i sprawności osób niepełnosprawnych, w którym osoby niepełnosprawne mogą spędzać swój wolny czas w sposób konstruktywny, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Wiele osób odczuwało brak miejsca, gdzie osoby ze specjalnymi potrzebami mogłyby w miłej i przyjaznej atmosferze wymienić swoje poglądy, doświadczenia na temat sposobów radzenia sobie w codziennym życiu, jednocześnie wspólnie się integrując i wspierając. Wprawdzie osoby niepełnosprawne mogą na równi z osobami zdrowymi spotykać się w kawiarniach lub innych miejscach kulturalnych na terenie miasta, ale z naszego doświadczenia i rozmów z osobami niepełnosprawnymi wiemy, iż spotkania w takich miejscach często onieśmielają osoby niepełnosprawne, co wywołuje u nich poczucie wyobcowania. Ponadto istotną barierą do korzystania z oferty kulturalnej, rozrywkowej naszego miasta przez osoby niepełnosprawne są ograniczone środki finansowe. Osoby niepełnosprawne często nie posiadają wystarczających środków finansowych, aby móc często korzystać z placówek kulturalnych, rekreacyjnych. 

 

Jaki jest cel powstania Artystyczno-kulturalno-rozrywkowego Płockiego Centrum Osób Niepełnosprawnych?

 Celem powstania Płockiego Centrum Osób Niepełnosprawnych jest:

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, i marginalizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie oraz ich rodzin. Doświadczanie dużych barier w dostępie do każdej dziedziny życia społecznego powoduje, że osoby niepełnosprawne są jedną z najbardziej marginalizowanych grup. Życie osób niepełnosprawnych jest w większości ograniczone do domów rodzinnych, bądź placówek np. domów pomocy społecznej i szkół specjalnych. Jednym ze sposobów wprowadzenia ich w życie społeczne jest integracja i podejmowanie działań w celu zwiększenia ich aktywności społecznej, motywowanie do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi,  przełamywanie poczucia osamotnienia, nudy. Osoby niepełnosprawne powinny mieć jak najszerszy kontakt z pozostałą częścią społeczności. Konieczność integracji dotyczy także podopiecznych różnych placówek np. domów pomocy społecznej, którzy również mają ograniczoną możliwość samodzielnego nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Funkcjonowanie Centrum winno przyczynić się do likwidacji zjawiska izolacji osób niepełnosprawnych, a tym samym zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

  • aktywizowanie osób niepełnosprawnych, motywowanie ich do zdobywania umiejętności niezbędnych do codzienne funkcjonowania. W obsługę Centrum zostaną włączeni sami uczestnicy głównie mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” pod kierunkiem 2 instruktorów terapii zajęciowej. Wytypowane osoby niepełnosprawne zostaną przeszkolone w zakresie wyznaczonych zadań np. obsługi klienta kawiarni, przestrzegania zasad kultury osobistej, higieny (mieszkańcy wykonają niezbędne badania epidemiologiczne), wykonywania prostych czynności porządkowych, treningi  itp.
  • rozwijanie zainteresowań, motywowanie do działań twórczych, zdobywania i rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań, np.: robienia zdjęć, poznania wielu nieznanych technik rękodzielniczych, form rozrywki i zabaw towarzyskich. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach pokazach, spotkaniach ze znanymi ludźmi ze świata kultury, sztuki i nauki oraz poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe wiadomości na różnorodne tematy,
  • upowszechnianie kultury sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych,
  • zapewnienie rozrywki i rekreacji osobom niepełnosprawnym,
  • angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Celem projektu jest zatem aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych poprzez działania twórcze, stymulujące ich rozwój, przeciwdziałanie społecznej izolacji i marginalizacji ludzi z dysfunkcjami, jak również zaangażowanie środowiska lokalnego w działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Jak będzie działać Centrum?

W Centrum będą organizowane różnego typu spotkania: imprezy, uroczystości, zajęcia kulturalne, artystyczne dla wszystkich osób niepełnosprawnych, które zamieszkują na terenie Płocka. Spotkaniom towarzyszyć będą różne atrakcje, wizyty ciekawych i wybitnych osób ze świata kultury, sztuki i sportu, warsztaty malarskie i fotograficzne, konkursy z nagrodami i szereg innych atrakcji. W Centrum osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny będą mogły nie tylko korzystać z różnych form kultury, rozrywki oraz rozmawiać na interesujące je tematy, ale również bezpłatnie zjeść ciasto, deser, pizze lub inne przystawki oraz napić się kawy, herbaty, soku. Nad zapewnieniem sprawnego realizacji programu spotkań będą czuwać dwaj zatrudnieni przez Fundację instruktorzy terapii zajęciowej. Zatrudnieni instruktorzy utworzą harmonogramy uczestnictwa dla osób niepełnosprawnych do obsługi Centrum oraz utworzą dla nich indywidualne programy terapeutyczne. Osoby niepełnosprawne zostaną włączeni w organizowanie różnych zajęć oraz obsługę kulinarno-gastronomiczną. Jest to doskonałe miejsce do spędzania wolnego czasu nie tylko w długie jesienne i zimowe wieczory.

Spotkania będą się odbywały, raz w tygodniu, we wtorki w godzinach 16.00 – 20.00 na terenie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku przy ulicy Krótkiej 6a. W celu podniesienia atrakcyjności spotkań i umożliwienia ich uczestnikom nabywania i rozwijania różnorodnych umiejętności i zainteresowań każdy wtorek będzie dotyczył innej tematyki m.in. muzycznej, sportowej, filmowej, plastyczny, itp. Będą następujące wtorki tematyczne:

·        Wtorek muzyczno-taneczny.

Uczestnicy będą mieli możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań muzycznych tanecznych oraz odkrywania talentów w tej dziedzinie. Program spotkań muzycznych obejmować będzie: np. koncerty muzyczne (występy uczniów Szkoły Muzycznej, Zespołu Emerytów i Rencistów, i in.), karaoke, konkursy muzyczne, mini listy przebojów, spotkania ze znanymi muzykami, naukę gry na instrumentach muzycznych oraz śpiewu, zapoznawanie ze stylami muzycznymi np. wieczór country, bluesa, disco, lata 60-te, 80-te. Program spotkań tanecznych obejmować będzie organizowanie bali, dyskoteki i innych imprez okolicznościowych, np. przywitanie lata, andrzejki. Podczas tego typu spotkań odbywać się będą nauka tańca, konkursy taneczne z nagrodami.

·        Wtorek plastyczno-rękodzielniczy.

Program wtorków swoim zakresem będzie obejmował w każdy drugi wtorek miesiąca poszerzanie wiedzy z zakresu sztuki i rękodzieła. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach malarskich, ceramicznych lub zdobyć niezbędne informacje na temat artystów i dzieł sztuki. Proponowane formy spędzania czasu to malowanie na sztalugach, na szkle, na płótnie, drewnie, uczestnictwo w wystawach prac, konkursach plastycznych, przegląd albumów malarskich. Uczestnicy zostają sukcesywnie zapoznawani z różnymi technikami plastycznymi i  modelarskimi oraz z wielkimi dziełami malarstwa. Temu tez służą  spotkania ze znanymi artystami. .

·        Wtorek teatralno-filmowy.

W trzeci wtorek miesiąca uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w różnych przygotowaniach różnorodnych form teatralnych. Przedstawienia te są wystawiane na przeglądach twórczości organizowanych w naszym mieście. W ramach tego zajęć odbędą się również projekcje filmowe zaplanowane zgodnie z harmonogramem. Planowane są również zajęcia z dziedziny fotografii oraz spotkania z Płockim Towarzystwem Fotograficznym, na których osoby niepełnosprawne poznają tajniki fotografii. Uwieńczeniem będzie wystawa fotograficzna przygotowana we współpracy z pracownikami z Domu Pomocy Społecznej. Program tych spotkań obejmuje: oglądanie różnych gatunków filmów, spotkania z aktorami, nauka obsługi aparatu, nauka robienia profesjonalnych zdjęć

·        Wtorek sportowy.

Propagując zdrowy tryb życia, w każdy czwarty wtorek miesiąca, będą się odbywały zajęcia sportowe stolikowe, różne gry stolikowe (szachy, warcaby, karty) i zabawy oraz konkursy sportowe. Będzie można tu spotkać znanych sportowców, którzy będą zapraszani na spotkania z osobami niepełnosprawnymi.

 Więcej na temat realizacji Projektu Płockie Centrum Osób Niepełnosprawnych w zakładce aktualności

 

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902