Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 125 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 90 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
  "Dzień Przyjaznych Serc" 2008

Projekt „Dzień Przyjaznych Serc” 2008

Projekt pn. „Dzień Przyjaznych Serc” to impreza kulturalno – integracyjnej pn.„Dzień Przyjaznych Serc” dla osób niepełnosprawnych, która odbyła się 25 września 2008 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, który był głównym partnerem w realizacji zadania. W imprezie wzięło udział około 500 osób, w tym 200 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Płocka, tj. mieszkańców DPS „Przyjaznych Serc”, szkół specjalnych, ośrodków szkolno – wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy Dzięki imprezie kulturalno-oświatowej „Dzień Przyjaznych Serc” społeczeństwo miało możliwość zapoznać się z twórczością osób niepełnosprawnych, która w inny sposób byłaby dla niego niedostępna. Przede wszystkim osoby sprawne inaczej pokazały, że mimo obniżonych możliwości psychofizycznych dobrze sobie radzą oraz wykazują predyspozycje do zabawy i przeżycia radości. Wzmocniło to w nich poczucie wartości i społecznej użyteczności, co z pewnością pozytywnie wpłynie na ich dalszy rozwój i funkcjonowanie społeczne, a także pomoże w wyrażaniu własnych emocji i przeżyć.
Projekt swoim zakresem obejmował:
1.Występ Zespołu „Rozśpiewane Serca” DPS „Przyjaznych Serc” - prezentacja przygotowanego programu przez mieszkańców DPS.
2.Przegląd piosenki osób niepełnosprawnych - występ zaproszonych zespołów z innych placówek. Prezentacja ekip zespołowo i indywidualnie. Wspólne śpiewanie i tańczenie.
3. „Dla każdego coś fajnego” – propozycja uczestnictwa w formach zabawy:
• Konkurs plastyczny pt. „Wspólne malowanie na dużym płótnie”
• Konkursy muzyczne i ruchowe – wykonane przez pracowników DPS „Przyjaznych Serc” z udziałem niepełnosprawnych mieszkańców.
Wszystkie osoby niepełnosprawne biorące udział w konkursie piosenki, jak również pozostali niepełnosprawni uczestnicy imprezy otrzymali nagrody i upominki za udział w uroczystości.
• Artystyczne malowanie twarzy – wykonane przez pracowników referatu szkolno – edukacyjnego Straży Miejskiej w Płocku.
4. Bal Przyjaznych Serc :
• występ zespołu muzycznego „Bayer Full”
• występ zespołu muzycznego „Prestiż”
• konkursy taneczne i ruchowe.
5. Inne atrakcje współtowarzyszące:
• Wystawa fotograficzna „Przyjaźń między nami” - prezentacja zdjęć obrazująca aktywność społeczno - kulturalną osób niepełnosprawnych z różnych, zaproszonych placówek.
• Wystawa „Serce” – wytwory terapii zajęciowej, prezentacja prac osób niepełnosprawnych wykonanych różnymi technikami – rysunek, malarstwo, ceramika, rzeźba, płaskorzeźba i inne. Odkrywanie i promocja nowych talentów. Współorganizatorami wystawy „Serce” były wszystkie zaproszone instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, które zgłosiły chęć udziału w imprezie.
• Wystawa fotograficzna – „15 lat minęło”
• „Laj koniku laj” - przejazd bryczką konną ulicami miasta Płocka.
• Salon piękności - pokaz makijażu, tatuażu dla dzieci i umiejętności fryzjerskich.
6. Pokaz sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego renomowanych firm
krajowych i zagranicznych.
7. Wspólny obiad i poczęstunek dla niepełnosprawnych uczestników projektu oraz wspólne grillowanie.
Wszystkie działania adresowane były przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, a także ich rodzin, placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych, placówek domu pomocy społecznej, placówek oświatowych kształcących osoby niepełnosprawne oraz zainteresowanych mieszkańców miasta Płocka. Społeczeństwo mogło zobaczyć, że osoby niepełnosprawne tak samo potrafią tańczyć, śpiewać, malować i niczym się nie różnią od reszty ludzi.
Kulminacyjnym punktem programu była zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Bayer Full” i „Prestiż” w trakcie której odbywały się konkursy taneczne z nagrodami oraz wspólne grillowanie. Podczas całodziennej zabawy można było podziwiać wytwory terapii zajęciowej uczestników z zaproszonych placówek, wystawę fotograficzną, przejechać się bryczką ulicami miasta Płocka, a osoby chętne mogły poprawić swój wygląd w salonie piękności. Impreza przebiegała pod nadzorem osób przygotowanych i zapoznanych z projektem, a mianowicie członków Fundacji Panaceum, zaprzyjaźnionych wolontariuszy oraz pracowników DPS. Zapewniona została również opieka medyczna, natomiast nad spokojem i porządkiem publicznym podczas imprezy czuwali pracownicy Straży Miejskiej i Orlen Ochrony. Wszystkie osoby niepełnosprawne za występy artystyczne w przeglądzie piosenki, udział w konkursach i uczestnictwo w imprezie otrzymały nagrody w postaci: gier edukacyjnych, gier komputerowych, płyt DVD, płyt CD, książek, artykułów plastycznych, słodyczy.
Impreza kulturalno-oświatowa pod hasłem „Dzień Przyjaznych Serc” miała pozytywny wpływ na proces terapeutyczno – uspołeczniający osób niepełnosprawnych. Była dobrą okazją do aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Przyczyniła się do wsparcia środowiska artystycznego oraz stworzenia możliwości promocji, prezentacji prac osób niepełnosprawnych, co wpłynęło pozytywnie na uznanie obecności osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Osoby niepełnosprawne miały doskonałą okazję wykorzystać swój potencjał twórczy, artystyczny i intelektualny.
Korzyści płynące z realizacji projektu przyczyniły się do:
• wyrównania szans osób niepełnosprawnych i umożliwienia im pełnego rozwoju na płaszczyźnie społecznej,
• włączenia osób niepełnosprawnych do udziału w kulturze,
• wymiany doświadczeń artystycznych,
• rozśpiewania osób niepełnosprawnych przez wzbogacenie repertuaru przeglądu piosenki,
• podniesienia świadomości społecznej w zakresie uznania praw osób niepełnosprawnych,
• zmagania z formą dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
• integracji osób niepełnosprawnych z mieszkańcami miasta Płocka na zasadach wzajemnej akceptacji i szacunku,
• godnego prezentowania swojego dorobku twórczości poprzez występy publiczne,
• popularyzowania osiągnięć i sukcesów osób niepełnosprawnych, a w szczególności promowania działalności osób mieszkających w Domu Pomocy Społecznej, co pomogło osobom niepełnosprawnym wyzbyć się poczucia niezrozumienia, wynikającego ze zinstytucjonalizowanego sposobu życia,
• kształtowania zainteresowania życiem kulturalnym i artystycznym osób niepełnosprawnych poprzez zaangażowanie ich, w miarę ich możliwości, do udziału w imprezie, a mianowicie: włączenie w różne konkursy, quizy, występy, w zabawę taneczną oraz korzystanie z licznych atrakcji podczas imprezy,
• współpracy z mediami w celu kształtowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.
Wyżej wymienione rezultaty miały na celu udowodnienie, że między innymi na polu wypowiedzi artystycznej osoby niepełnosprawne miały równą szansę wykazać swoją aktywność. Sztuka często jest dla nich jedyną szansą odnalezienia własnego miejsca w społeczności, a także radości wynikającej z wypowiedzi twórczej oraz kontaktu z odbiorcą.

 

 

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902