Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 120 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 85 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
  HISTORIA

 Historia Fundacji Panaceum

 

    Fundacja Panaceum w Płocku  jest organizacją pozarządową, która powstała w 2005 roku, aby wspierać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, głównie osoby niepełnosprawne, ubogie i starsze, należące do grup dyskryminowanych i wykluczone społecznie.

        Fundacja przez 6 lat funkcjonowania, z roku na rok rozszerza swoją działalność poprzez poszukiwanie nowych kierunków i form realizowania zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej zgodnie z założeniami statutowymi Fundacji. Podejmuje wysiłki na realizację takich przedsięwzięć , które powstają w oparciu o nowe pomysły, stanowiące co do formy i sposobu realizacji nowość w danym środowisku i obszarze działania. Ideą, jaka od początku przyświecała założycielom Fundacji jest wyrównywanie szans pomiędzy ludźmi niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi, czemu służą projekty integracyjne realizowane przy wsparciu różnych instytucji i organizacji pozarządowych, których kierunki działań są na ogół różne, ale cel jest ten sam – pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym wsparcia i pomocy. Wszystkie te działania nie byłyby jednak możliwe, gdyby nie bezinteresowna pomoc i życzliwość wielu przyjaciół pomagających Fundacji od początku istnienia, partnerów, sponsorów i wolontariuszy. Profesjonalizm, zaangażowanie, wytrwałość, wzajemna życzliwość i motywacja do działania to podstawy codziennej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, bo bez tych cech efektywność fundacyjnych działań nie byłaby możliwa.

 

 przeczytaj pełną historię Fundacji Panaceum.pdf 

 

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902