Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 148 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 113 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
  NAGRODA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej

dla Prezesa Zarządu – Piotra Ostrowickiego

  

     W dniu 21 listopada 2011 roku Prezes Zarządu Fundacji Panaceum - Piotr Ostrowicki otrzymał prestiżową nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.

     Nagrody Specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej są przyznawane corocznie i  mają zaszczytny, a nawet elitarny charakter. Nagrody te są przyznawane w kategorii indywidualnej - dla pracowników pomocy społecznej oraz w kategorii zespołowej - dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w formie pieniężnej lub listu gratulacyjnego. Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania tej nagrody określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. Nr 74, poz. 658). Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić pisemnie przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej. Wnioski o nagrody specjalne wraz z dokumentacją (opis działalności i osiągnięć kandydata lub kandydatów zgłoszonych do nagrody, materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, co najmniej dwie niezależne opinie osób lub instytucji mogących potwierdzić działalność i osiągnięcia kandydata lub kandydatów), składane są  do wojewodów w terminie do 31 lipca danego roku. Do 31 sierpnia wojewodowie przesyłają zaopiniowane pod względem formalnym wnioski o przyznanie nagród wraz z listami i dokumentacją wszystkich złożonych wniosków o przyznanie nagród indywidualnych i zespołowych - do Rady Pomocy Społecznej, działającej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Do 15 października Rada Pomocy Społecznej dokonuje merytorycznej oceny wniosków o przyznanie nagród oraz przedstawia Ministrowi listę kandydatów nominowanych do nagród.

Wniosek o przyznanie Piotrowi Ostrowickiemu Nagrody Specjalnej Ministra Pracy i Polityki Społecznej obejmował liczne jego dokonania, przejawiające się wieloma nowatorskim rozwiązaniami w dziedzinie pomocy społecznej, widocznymi przede wszystkim na gruncie zawodowym, społecznym i naukowym.

     Uroczysta gala wręczenia nagród Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2011 roku odbyła się w dniu 21 listopada w Gmachu Ministerstwa Gospodarki w Warszawie w Sali Pod Kopułą. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniami Pani Krystyny Wyrwickiej – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS oraz Jarosława Dudy – Sekretarza Stanu w MPiPS. W uroczystościach wziął także udział Minister Pracy i Polityki Społecznej – Pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Nagrody te w imieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wręczał Pan Jarosław Duda oraz Pani Krystyna Wyrwicka.

  

Więcej o tym wydarzeniu:

Oooo

Oooo

oooo

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902