Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 147 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 112 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
  KOMPUTEROWA

Pracownia komputerowa

 

     W pracowni komputerowej uczestnicy pod kierunkiem instruktora uczą się praktycznej obsługi komputera, m.in. tworzą prostą grafikę komputerową, obsługują pakiet MS Office, zarządzają plikami i folderami. Kształtują umiejętności obsługi programów użytkowych i graficznych, doskonalą umiejętności prowadzenia strony internetowej (aktualizacja strony internetowej Warsztatu), zapoznają się z zasadami działania i posługiwania się Internetem oraz (poczta elektroniczna, wyszukiwanie określonych informacji). Zajęcia w pracowni komputerowej prowadzone są za pomocą różnych metod i form dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników, co pomaga odkryć zdolności uczestników w zakresie obsługi komputera oraz podnosi sprawności intelektualną i manualną. Dużo czasu poświęcane jest na pracę w edytorze MS Office Word, gdzie kształcona jest  umiejętność rozmieszczania i formatowania tekstu. W pracy z komputerem wykorzystywane są również gry i programy edukacyjne rozwijające spostrzegawczość, umiejętności logicznego myślenia i pamięci. W pracowni komputerowej uczestnicy wykonują różnorodne prace na rzecz warsztatu np. projektują zaproszenia, przepisują pisma na potrzeby warsztatu, wykonują karty okolicznościowe, wizytówki, dyplomy, okładki na płyty DVD i CD, zgodnie z zapotrzebowaniem WTZ. W ramach terapii uczestnicy prowadzą również archiwum zdjęć, które wcześniej wykonują pod kierunkiem instruktora. Pracownia komputerowa wyposażona jest w pięć stanowisk  komputerowych oraz w urządzenia peryferyjne, tj. drukarka i skaner, a uczestnicy  poznają zasady budowy, działania i obsługi nie tylko sprzętu komputerowego, ale również tych urządzeń. Dobrze wykonane zadania w pracowni wzmacniają poczucie własnej wartości i pozytywnie motywują uczestników do wspólnej pracy.

Zajęcia w pracowni komputerowej prowadzi instruktor terapii zajęciowej – Pani Justyna Zielak.

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902