Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 106 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 71 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
  TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH

Trening interpersonalny  ma na celu :

o         nabycie wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z drugą osobą,

o         rozwinięcie świadomości własnych i cudzych stanów emocjonalnych,

o         kształcenie umiejętności poprawnego porozumiewania się, rozpoznawania i rozwiązywania problemów komunikacyjnych,

o         poznanie wpływu własnej osoby na otoczenie, umiejętność modyfikowania zachowań w konkretnych sytuacjach,

o         rozwinięcie empatii i zdobycie wiedzy na temat przeżywanych emocji.

Zajęcia w ramach treningu odbywają się poprzez:

 organizowanie grupowych pogadanek i rozmów dotyczących sposobów i form nawiązywania i podtrzymywania rozmowy,

o         przekazywanie wiedzy na temat reguł kierujących konwersacją,

o         ćwiczenia konstruowania zrozumiałych wypowiedzi,

o         odgrywanie ról, tworzenie scenariuszy i scenek przebiegu rozmowy w różnych sytuacjach społecznych (formalnych, towarzyskich),

o         rozpoznawanie trudnych sytuacji komunikacyjnych i skuteczne radzenie sobie z nimi (brak zainteresowania rozmówcy, negatywne nastawienie do rozmowy)

o         przekazanie informacji na temat poprawnego słuchania innych osób,

o         nauka strategii aktywnego słuchania, zadawania pytań,

o         uświadamianie trudności w komunikacji płynących z niewłaściwego słuchania drugiej osoby,

o         analizowanie przebiegu komunikacji pod kątem omawianych umiejętności,

o         Utrwalanie nabytych umiejętności w zakresie aktywnego słuchania poprzez codzienne ćwiczenia

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902