Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 84 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 49 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
  ZASADY UDZIELENIA DOFINANSOWANIA

 

Dofinansowanie leczenia, terapii, rehabilitacji oraz zakupu sprzetu medycznego, rehabilitacyjnego, terapeutycznego

 

Fundacja Panaceum dofinansowuje leczenie, terapię i rehabilitację oraz zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, terapeutycznego ortopedycznego i innego niezbędnego do poprawy zdrowia i funkcjonowania w społeczeństwie. Osoby zainteresowane dofinansowaniem winny przedłożyć stosowne dokumenty. Każde zgłoszenie powinno składać się z:

1.       Pisemnego wniosku o pomoc finansową lub rzeczową – formularz: Wniosek o dofinansowanie leczenia lub rehabilitacji do pobrania w zakładce: "wniosek i załączniki".

2.       Oświadczenia o sytuacji majątkowej rodziny (z dołączonymi kserokopiami dokumentów poświadczających tę sytuację: zaświadczenia o zarobkach, decyzji w sprawie: rent, emerytur, udzielanej pomocy społecznej, ksero ostatniej deklaracji podatkowej) – formularz do pobrania w zakładce: "wniosek i załączniki".

3.       Opinii specjalisty (np. lekarza rodzinnego) – formularz do pobrania w zakładce: "wniosek i załączniki".

4.       Orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli wniosek dotyczy osoby niepełnosprawnej)

5.       Kserokopii dokumentacji z dotychczasowej rehabilitacji oraz leczenia.

6.       Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji materialno-bytowej rodziny, i formach udzielonej pomocy - aktualne, nie starsze niż 3 miesiące,.

7.       Oszacowania kosztu przedmiotu wniosku (turnusu rehabilitacyjnego, operacji, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu ortopedycznego itp.).

 

Jeśli wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna dodatkowo złożyć:

1.       Kserokopię dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej: REGON, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

2.       zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach netto.

 

Jeśli wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność rolniczą powinna dodatkowo złożyć:

1.       Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa (ilości hektarów przeliczeniowych).

2.       Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach pozarolniczych, o ile takie wystąpiły.

 

Poprawnie wypełniony formularz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres Fundacji Panaceum.

 

Wyżej wymienione formularze do pobrania w zakładce: "wniosek i załączniki".

 

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902