Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 104 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 69 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
  O WYPOŻYCZALNI

 Od kwietnia 2009 roku Fundacja Panaceum uruchamia bezpłatną Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego, Ortopedycznego i Terapeutycznego.

 

Jaki jest cel utworzenia Wypożyczalni?

Celem Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z rehabilitacji i terapii. Cel ten będzie realizowany  poprzez nieodpłatne wypożyczanie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego w zależności od rodzajów niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz rehabilitacji i terapii,  jak również udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w nabywaniu nowego sprzętu, a w szczególności w wypełnieniu wniosków i uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji udzielających wsparcia w tym zakresie.

 

Dlaczego Fundacja otwiera wypożyczalnię?

Wiele osób zamieszkujących w domach rodzinnych, domach pomocy społecznej i innych placówkach, mających trudności w samodzielnym poruszaniu się czy rehabilitacji i terapii, a których sprawność fizyczna wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu, zwraca się do Fundacji Panaceum o pomoc w pozyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego, dzięki któremu mogliby sprawniej funkcjonować. Wielokrotnie bywało też odwrotnie, zgłaszały się do Fundacji osoby, które chciały przekazać swój sprzęt innym osobom, tym dla których jest on najbardziej potrzebny. Tego typu próśb w ostatnim czasie było bardzo wiele, dlatego Zarząd Fundacji Panaceum zdecydował się na uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, terapeutycznego itp. która zajmie się zarówno przyjmowaniem sprzętu od osób, które nie korzystają z niego, jak również jego wypożyczaniem  dla osób, które go potrzebują. Ponadto, niekiedy w życiu osób niepełnosprawnych, na skutek różnych uwarunkowań zdrowotnych czy społecznych zdarzają się takie sytuacje, kiedy konkretny sprzęt jest potrzebny od zaraz. Jednakże określone procedury formalne w różnego typu instytucjach,  jakie osoba niepełnosprawna musi pokonać w celu uzyskania nowego sprzętu są często dość długotrwałe. W takich sytuacjach w wypożyczalni Fundacji Panaceum osoba niepełnosprawna będzie mogła otrzymać sprzęt niemalże od ręki. Poza tym docelowo Fundacja planuje, aby wypożyczalnia dysponowała różnorodnym asortymentem sprzętu, co umożliwi osobom niepełnosprawnym sprawdzenie, czy dany rodzaj sprzętu służy tej osobie, czy jest skuteczny w jej rehabilitacji i terapii. W ten sposób osoby mogą trafniej dokonywać wyboru w zakresie zaopatrzenia się w sprzęt i uniknąć nabywania sprzętu, który jest niedostosowany do schorzenia czy indywidualnych potrzeb danej osoby.

 

W jaki sposób można wypożyczyć sprzęt?

Aby wypożyczyć sprzęt należy złożyć wniosek do Sekretarza Zarządu Fundacji Panaceum. Formularz wniosku jest dostępny w kolejnej zakładce, w siedzibie Fundacji bądź u Sekretarza pod numerem telefonu 692525812. Po rozpatrzeniu wniosku sekretarz umawia termin podpisania umowy użyczenia sprzętu i jego odbioru. Maksymalny termin wypożyczenia sprzętu to  6 miesięcy, aczkolwiek w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość jego przedłużania. Z wypożyczalni będą mogły przede wszystkim skorzystać osoby niepełnosprawne, które dysponują zaświadczeniem lekarskim wskazującym na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu. Z wypożyczalni będą mogli korzystać również podopieczni różnych instytucji m.in. Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.  Szczegółowy wykaz posiadanego sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego, wzór wniosku o wypożyczenie, zasady udostępniania tego sprzętu, określa Regulamin działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, Ortopedycznego i Terapeutycznego, który również jest dostępny w kolejnej zakładce. 

 

Nasz apel o przekazywanie sprzętu do wypożyczalni.

Jednocześnie, wraz z uruchomieniem wypożyczalni zwracamy się z apelem o przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, terapeutycznego, itp., który trafi za naszym pośrednictwem do użytkowania dla osób zamieszkujących w domach rodzinnych oraz domach pomocy społecznej lub innych placówkach, tzn. będzie wypożyczany dla osób, które go najbardziej potrzebują. Zwracamy się ze szczególną prośbą do producentów sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, terapeutycznego, dystrybutorów, hurtowników. Zwracamy się także do osób, które często posiadają w swoich domach sprzęt, z którego już nie korzystają, a który mogą przekazać za naszym pośrednictwem do użytkowania dla osób, dla których jest niezbędny w codziennym funkcjonowaniu.

Zwracamy się również z prośbą, aby w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi przekazywali Państwo informację o funkcjonowaniu naszej Wypożyczalni.

  

Zarząd Fundacji zamierza systematycznie zaopatrywać wypożyczalnię w sprzęt nowej generacji o dużej skuteczności w rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych. Zdobycie sprzętu nowej generacji umożliwi niepełnosprawnym mieszkańcom Płocka i okolic korzystanie z nowatorskich form rehabilitacji i da większe możliwości odzyskania sprawności i aktywności. W tym celu Fundacja przygotowuje wniosek o dofinansowanie do zakupu nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, terapeutycznego. 

 

Osoby zainteresowane nieodpłatnym wypożyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, terapeutycznego, jak również przekazywaniem takiego sprzętu na rzecz Fundacji mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie internetowej Fundacji www.fundacjapanaceum.plocman.pl lub telefonicznie u sekretarza Zarządu Fundacji Panaceum – Pani Dagmary Bartosiak tel. 692525812 

 

 

 

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902