Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 156 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 121 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
  "Dzień Przyjaznych Serc" 2009

Projekt "Dzień Przyjaznych Serc" 2009

 Projekt pn. „Dzień Przyjaznych Serc- impreza kulturalno – rekreacyjna wspierająca aktywność osób niepełnosprawnych” został dofinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ze środków PFRON na kwotę 20.000 zł., w ramach zadania dotyczącego organizowania lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. Celem projektu była aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych poprzez działania twórcze, stymulujące ich rozwój, przeciwdziałanie społecznej izolacji i marginalizacji ludzi z dysfunkcjami, jak również integracja zdrowych ludzi zaangażowanych w działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Oferta zakładała rozpoczęcie realizacji projektu od lipca 2009r. i w takim też czasie rozpoczęliśmy nasze działania związane z realizacją wstępną projektu i przygotowaniami do imprezy. Wszystkie zaplanowane w projekcie działania zostały zrealizowane w pełnym zakresie i zgodnie z terminami założonymi w ofercie projektowej.

Impreza kulturalno-rekreacyjna zrealizowana była na terenie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku. Dom Pomocy Społecznej był głównym partnerem w realizacji zadania, udostępnił teren ogrodu, na którym  odbyła się impreza oraz pomieszczenia Domu, w których wyeksponowane zostały wytwory terapii zajęciowej mieszkańców Domu oraz zaproszonych gości z terenu miasta Płocka oraz innych województw.

Projekt swoim zakresem obejmował:

1.Zaproszenie osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i gości na imprezę kulturalno-rekreacyjną pn. „Dzień Przyjaznych Serc”.

Wytypowaliśmy listy placówek, które zaplanowaliśmy do uczestnictwa  w uroczystości. Przygotowaliśmy karty zgłoszeniowe, zaproszenia, listy uczestników oraz opiekunów z poszczególnych placówek. Wysłaliśmy je do beneficjentów w celu uzyskania potwierdzenia udziału w projekcie. Po otrzymaniu informacji zwrotnej i ustaleniu liczby uczestników przygotowaliśmy podziękowania oraz dyplomy. Przeprowadziliśmy akcję promocyjną w lokalnej prasie i telewizji.

2. Przygotowanie ogrodu i pomieszczeń Domu na wystawę fotograficzną i wytworów terapii zajęciowej.

Korzystając z życzliwości sponsora wypożyczyliśmy i ustawiliśmy scenę, wynajęliśmy profesjonalne zadaszenie sceny i sprzęt nagłaśniający. Ustawiliśmy stoły, ławki i inne meble ogrodowe, przygotowaliśmy  poszczególne punkty (napoje, słodycze, salon piękności, artystyczne malowanie twarzy, itp.) i rozmieściliśmy je na terenie ogrodu.  Udekorowaliśmy alejki ogrodu, tarasy oraz sceny balonami, kwiatami z bibuły i innymi ozdobami. Przygotowaliśmy pomieszczenia oraz sale na wystawę fotograficzną i wytworów terapii zajęciowej. Zgromadziliśmy wytwory terapii zajęciowej i zdjęcia beneficjentów z poszczególnych placówek, posegregowaliśmy otrzymane materiały i przygotowaliśmy ekspozycję wystaw wraz z opisami.

3.Oficjalne rozpoczęcie imprezy i zapoznanie beneficjentów z założeniami ramowymi projektu pod hasłem „Dzień Przyjaznych Serc”.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” oraz Przedstawiciele Fundacji Panaceum przywitali zaproszonych gości, przedstawili cel imprezy, zapoznali beneficjentów i gości z założeniami ramowymi imprezy kulturalno – rekreacyjnej oraz zaprosili wszystkich do udziału w uroczystości. 

3.Występ Zespołu „Rozśpiewane Serca” DPS „Przyjaznych Serc– inaugurujący przegląd piosenki.

Występ Zespołu rozpoczął Przegląd Piosenki. Nastąpiła prezentacja programu teatralno – muzycznego, przygotowanego przez mieszkańców i pracowników DPS „Przyjaznych Serc”

 oraz zaprzyjaźnionych wolontariuszy. Przedstawienie przygotowanego spektaklu trwało około 15 minut, w tym czasie mieszkańcy Domu prezentowali swoje umiejętności aktorskie, taneczne i wokalne. Swoim talentem zachwycili publiczność i jednocześnie zapewnili kontakt z teatrem i sztuką. Członkowie Zespołu otrzymali za występ dyplomy oraz nagrody.

4. „Przegląd Piosenki” osób niepełnosprawnych z zaproszonych placówek.

W przeglądzie piosenki wzięły udział zespoły kilku lub kilkunastoosobowe z zaproszonych placówek. W czasie 10-15 minut wybrani mieszkańcy lub uczestnicy danej  placówki prezentowali przygotowany przez siebie program artystyczny. Wystąpienia zespołów wzbogacone były poprzez przygotowaną przez uczestników dekorację, własnoręcznie zrobione stroje, kostiumy oraz przebrania.

Poprzez udział w przeglądzie piosenki osoby niepełnosprawne miały możliwość wyrażenia swojej kreatywności, zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności oraz efektów pracy włożonej w przygotowania do występu przed lokalną społecznością.

Dzięki różnorodnej tematyce przygotowanych występów osoby niepełnosprawne miały możliwość zaobserwowania oraz poznania nowych gatunków muzycznych i teatralnych, sposobu wyrażania emocji i przeżyć wewnętrznych poprzez artystyczne środki wyrazu.

Podczas występu widzowie nie tylko biernie przyglądali się występom innych zespołów, ale także razem z nimi śpiewali, tańczyli, uczestniczyli we wspólnych zabawach tanecznych. Występ każdej reprezentacji był zarówno dla uczestników poszczególnych placówek jak i ich opiekunów ogromnym przeżyciem, gdyż każda osoba niepełnosprawna na naszej scenie chciała zaprezentować swoje umiejętności, trud i wysiłek i pokazać się z jak najlepszej strony, oczekując na wyrazy uznania i podziękowania za trud i wysiłek włożony w przygotowania do występu.  Dlatego też Przegląd Piosenki nie miał na celu rywalizacji pomiędzy poszczególnymi placówkami, ale prezentacji własnych umiejętności i talentów. Nie było wygranych i przegranych, lepszych lub gorszych występów. Dlatego też za udział w Przeglądzie Piosenki i za przygotowany program artystyczny każdy zespół otrzymał nagrody oraz dyplomy za udział i aktywność w trakcie imprezy.

5. Obiad dla osób niepełnosprawnych z poszczególnych placówek.

Każda osoba uczestnicząca w całodniowej imprezie kulturalno-rekreacyjnej została zaproszona na obiad. Obsługę posiłków świadczyli pracownicy DPS „Przyjaznych Serc” oraz wolontariusze.

6. Konkurs plastyczny, pt. „Wspólne malowanie na dużym płótnie”.

Do konkursu przystąpiły chętne osoby niepełnosprawne spośród uczestników imprezy. Wybrane osoby zostały zaproszone do wspólnego malowania farbami na dużym płótnie. Tematyka wspólnej pracy była związana z aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Uczestnicy mieli pełną dowolność w stosowaniu środków oraz technik plastycznych (malowanie pędzlem, rękoma, palcami, stopami). Dzięki połączeniu umiejętności beneficjentów uczestniczących w konkursie powstała jedna duża praca oddająca różnorodność umiejętności  poszczególnych osób, która ozdobi jedno z pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”. Uczestnicy konkursu doskonalili umiejętności współpracy, nawiązywania kontaktów z innymi, rozwijali zdolności plastyczne i manualne. Każda osoba biorąca udział we wspólnym malowaniu otrzymała nagrodę za uczestnictwo i aktywność.

7. Konkurs muzyczny, pt. „Śpiewać każdy może”

Z pośród beneficjentów projektu  wybierane były  chętne osoby do zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych oraz wiedzy na temat muzyki i znajomości różnych gatunków muzyki. W zakres konkursów wchodziła również umiejętność wystukiwania i wyklaskiwania rytmu. Każdy podjęty przez uczestnika wysiłek był nagradzany.

8. Quiz tematyczny.

Uczestnicy imprezy odpowiadali na pytania z zakresu przyrody, geografii, filmu, bajki, przysłów, powiedzeń. Za udział w konkursie i aktywnośc otrzymali nagrody.

9. Konkursy sprawnościowe

W ramach aktywnego spędzania czasu uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wielu konkurencjach sportowych z wykorzystaniem: piłek, liny, paletek, i innych przyrządów.  Uczestnicy poprzez udział w indywidualnych lub zespołowych konkursach mieli możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, poznania swoich możliwości fizycznych. Za udział w konkurencjach każdy uczestnik otrzymał nagrodę.

 10.Artystyczne malowanie twarzy.

Każdy uczestnik projektu miał możliwość pomalowania twarzy. Artystyczne malowanie twarzy uczestnikom projektu wykonywali gościnnie pracownicy Referatu Szkolno – Edukacyjnego Straży Miejskiej w Płocku.  Makijaż w formie artystycznej takiej jak: twarz misia, myszki i inne z pewnością sprawiły uczestnikom wiele radości, wywołując pozytywne emocje i rozwijając wyobraźnię, a jednocześnie stanowiąc doskonałą rozrywkę.

11. Bal  Przyjaznych  Serc.

Bal Przyjaznych Serc był ostatnim punktem programu imprezy, ale bardzo istotnym. Trwał około 5-ciu godzin. W tym czasie jako atrakcja imprezy wystąpił zespół muzyczny „Ouest”, a następnie była wspólna zabawa z zespołem prowadzonym przez wodzirejów, którzy zagrzewali wszystkich beneficjentów do aktywnego udziału we wspólnej zabawie tanecznej, połączonej z konkursami i wspólnym grillowaniem.

12.Konkursy taneczne.

W czasie Balu Przyjaznych Serc organizowane były konkursy taneczne, z których zostały wyłonione  osoby o szczególnym poczuciu rytmu i talencie tanecznym. Doceniane były także osoby o największym zaangażowaniu w wykonywane zadanie. Osoby biorące udział w konkursach otrzymały nagrody i słodycze.

13. Wspólne grillowanie w trakcie trwania Balu Przyjaznych Serc.

Wszyscy beneficjenci zostali zaproszeni na ciepły posiłek: kaszankę i kiełbaskę z grilla.

14.Wystawa fotograficzna „Przyjaźń między nami”.

Odbyła się prezentacja zdjęć z życia poszczególnych placówek obrazująca aktywność społeczno - kulturalną osób niepełnosprawnych. Wystawa miała charakter otwarty. Współorganizatorami wystawy fotograficznej były wszystkie zaproszone instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie. Prezentowane były również zdjęcia z imprez kulturalno-oświatowych oraz spotkań integracyjnych mieszkańców DPS „Przyjaznych Serc”.

15.Wystawa wytworów terapii zajęciowej.

Odbyła się również prezentacja prac osób niepełnosprawnych wykonanych różnymi technikami – rysunek, malarstwo, ceramika, rzeźba, płaskorzeźba i inne, mająca na celu m.in. . odkrywanie i promocję nowych talentów. Współorganizatorami wystawy były wszystkie zaproszone instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie.

16. „Laj koniku laj”.

Odbyły  się również przejazdy bryczką konną, co dało zaproszonym gościom z innych powiatów możliwość zwiedzenia miasta Płocka, poznania jego topografii, zabytków, a także umożliwiło bezpośredni kontakt ze zwierzęciem, który miał terapeutyczny wpływ na osoby niepełnosprawne.

 17. Poczęstunek dla osób niepełnosprawnych w trakcie imprezy.

W trakcie trwania całodniowej imprezy każdy beneficjent miał zapewniony słodki poczęstunek, napoje, kawę, herbatę oraz możliwość skorzystania ze stołu staropolskiego.

18. Patronat medialny Telewizji Tele - Top i lokalnych mediów.

Do udziału w imprezie zaproszone zostały również lokalne media (regionalna Telewizja Tele – Top, Tygodnik Płocki, Katolickie Radio Płock, Sygnały Płockie, Życie Płocka, Radio Eska Płock), które wcześniej przeprowadziły kampanię informacyjną i promocyjną projektu, z podaniem informacji, kto dofinansował projekt i z czyją pomocą mógł on zostać zrealizowany. W czasie trwania imprezy poszczególne punkty programu były nagrywane, a następnie reportaż z przebiegu imprezy został wyemitowany przez regionalną Telewizję Tele -Top. Udział lokalnych mediów spowodował szeroki oddźwięk projektu.

Impreza przebiegała pod nadzorem osób przygotowanych i zapoznanych z projektem, a mianowicie osób działających przy organizacji, wolontariuszy działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz pracowników DPS, którzy dzięki swojej pracy przyczynili się do pomocy osobom niepełnosprawnym, jak i również do szerzenia tolerancji wśród społeczeństwa. Zapewniona została również opieka medyczna, natomiast nad spokojem i porządkiem publicznym podczas imprezy czuwała Straż Miejska oraz pracownicy firmy „Orlen Ochrona”. O organizowaniu imprezy na tak dużą skalę zostały powiadomione wszystkie służby, tj. Policja, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe oraz Straż Pożarna.

Partnerem projektu był Dom Pomocy Społecznej, dlatego też personel opiekuńczo- terapeutyczny obejmował zasoby kadrowe zapewniając tym samym realizację zadania. Jest to instytucja mająca wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, zwłaszcza w zakresie podejmowanych działań kulturalnych i rekreacyjnych na swoim terenie.   Pracownicy DPS „Przyjaznych Serc” świadczyli opiekę nad mieszkańcami w trakcie imprezy w ramach swoich obowiązków służbowych. 

Planowane działania adresowane były do osób niepełnosprawnych, ich rodzin, placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych, placówek domu pomocy społecznej, placówek oświatowych kształcących osoby niepełnosprawne oraz zaproszonych gości z województwa mazowieckiego i innych województw oraz zainteresowanych mieszkańców miasta Płocka. W programie imprezy osoby niepełnosprawne miały okazję wykorzystać swój potencjał twórczy, artystyczny i intelektualny, nie tylko dla własnej korzyści, ale i również jako wzbogacenie społeczności.

W imprezie wzięły udział następujące placówki :

1)     Warsztat Terapii Zajęciowej  przy Parafii Św. Jakuba Ap. w Płocku

2)     Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jestem” w Płocku

3)     Warsztat Terapii Zajęciowej przy TPD w Płocku

4)     Warsztat Terapii Zajęciowej „Praca dla Niewidomych” w Płocku

5)     Środowiskowy Dom Samopomocy Nr1 w Płocku

6)      Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Płocku

7)     Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi „Sójki z Trójki”

8)     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Płocku

9)     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku (Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy)

10)Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Płocku

11)Świetlica Środowiskowa „Słoneczny Krąg” w Płocku

12)Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 w Płocku

13)Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym nr 18 w Płocku

14)Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku

15)Dom Pomocy Społecznej w Hamerni,

16)Dom Pomocy Społecznej w Goślicach

17)Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie

18)Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w  Nowym Miszewie

19)Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie

20)Dom Pomocy Społecznej „Pracownika Oświaty” w Warszawie

21)Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie

22)Dom Pomocy Społecznej „Jana Pawła II” w Nasielsku

23)Dom Pomocy Społecznej im. Sw. Brata Alberta w Poraju

24)Dom Pomocy Społecznej w Bądzyniu

25) Dom Pomocy Społecznej w Łodzi

26)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

27)Dzienny Oddział Psychiatryczny Szpitala Św. Trójcy w Płocku

28)Rolniczy Zakład Aktywności zawodowej w Słupnie

W związku z tym, iż impreza ta miała charakter otwarty, w imprezie wzięły również udział inne zaproszone osoby, m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka, Urzędu Wojewódzkiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz mieszkańcy miasta Płocka, zainteresowani projektem. Razem w projekcie wzięło udział około 600 osób z różnych środowisk, w tym osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, pracownicy placówek, wolontariusze, przedstawiciele placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych, władze miasta, a także mieszkańcy miasta Płocka.

Impreza kulturalno-rekreacyjna pod hasłem „Dzień Przyjaznych Serc” miała pozytywny wpływ na proces terapeutyczno – uspołeczniający osób niepełnosprawnych. Była dobrą okazją do aktywizacji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną i ponadlokalną. Przyczyniła się do wsparcia środowiska artystycznego oraz stworzenia możliwości promocji, prezentacji prac osób niepełnosprawnych, co wpłynęło pozytywnie na uznanie obecności osób niepełnosprawnych.

 

  

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902