Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 95 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 60 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
  O DOŻYWIANIU

                                         O dożywianiu

     Dożywianie to również bardzo potrzebne działania Fundacji Panaceum. Do realizacji tego zadania na przestrzeni kilku lat przyczyniła się współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się rozdawnictwem żywności, dzięki którym Fundacja Panaceum pozyskuje i przekazuje środki żywnościowe osobom najbardziej potrzebującym, w ramach programów PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Podstawowym założeniem Programu jest zagospodarowanie rezerw surowców interwencyjnych (zboża, ryż, mleko, masło) na cele pomocy społecznej i wsparcie żywnością osób najbardziej potrzebujących. Europejski Program Pomocy Żywnościowej PEAD, w krajach Unii Europejskiej funkcjonuje od 1987 roku. Od 2004 roku Polska jako członek UE może w pełni brać udział w programie dostarczania żywności dla najuboższej ludności.

     Fundacja Panaceum w roku 2006 rozpoczęła współpracę z Płockim Bankiem Żywności, a następnie kontynuowała współpracę z „Bankiem Żywności w Płocku” Związek Stowarzyszeń aż do roku 2012. PEAD to największy program pomocy żywnościowej w Polsce i zarazem największy program Federacji Polskich Banków Żywności co do wielkości przekazywanej żywności, a jego głównym celem jest niesienie pomocy żywnościowej najbiedniejszym osobom w całej Europie. Polscy przedsiębiorcy w ramach unijnych dotacji produkują artykuły spożywcze, które trafiają do osób najbardziej potrzebujących właśnie poprzez Banki Żywności.  Pozyskiwanie żywności odbywa się dzięki wykorzystywaniu: nadwyżek produkcji rolnej, nadwyżek produkcji przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolno – spożywczego lub produktów, które nie mogą zostać sprzedane, ale jeszcze nadają się do spożycia, nadwyżek żywności pochodzących ze stołówek lub sieci restauracji, jak również darów społeczeństwa, pochodzących ze zbiórek prowadzonych w miejscach publicznych. Wszystkie artykuły spożywcze muszą być przekazywane bezpłatnie. Do otrzymywania pomocy z Banku Żywności uprawnione są organizacje charytatywne, tj. podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej poszkodowanych, będącej w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa. Dzięki współpracy z Bankiem Żywności do beneficjentów trafia corocznie aż 20 rodzajów specjalnie przygotowanej żywności, m.in. mąka, makaron świderki, makaron krajanka, kasza jęczmienna, kasza jęczmienna z warzywami, kasza manna, płatki kukurydziane, mussli, dania gotowe na bazie kaszy, dania gotowe na bazie makaronu, krupnik, mleko UHT i mleko w proszku, sery żółte i topione, herbatniki, kawa zbożowa, masło, cukier oraz dżemy. Wszystkie produkty przekazywane przez Banki Żywności w ramach PEAD są oznakowane logotypem Banków Żywności, a także posiadają na opakowaniu informację: „Produkt nie jest do sprzedaży”.

     Od roku 2013 Fundacja Panaceum współpracuje z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Płocku. Od kilku lat PKPS, jako jedna z czterech ogólnopolskich organizacji, pomaga najuboższym organizując i prowadząc dożywianie dzięki żywności otrzymywanej z UE. Ilość i zakres otrzymywanej żywności stale się zwiększa, a w asortymencie znajdują się między innymi: ryż, mąka, makarony, mleko, masło, kasze, cukier, dżemy, musli, ser twardy i miękki (żółty). Żywność terenowe placówki przekazują w porozumieniu (na wniosek) OPS bezpośrednio potrzebującym lub działającym na rzecz potrzebujących organizacjom charytatywnym.

     Korzystanie ze środków żywnościowych z Unii Europejskiej pozyskanych dzięki współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej jest cenną inicjatywą zarówno w zakresie umiejętności i skuteczności w pozyskiwaniu środków rzeczowych przez Fundację, ale również pozwala zaoszczędzić środki finansowe będące w dyspozycji Fundacji, które można, zamiast na dożywianie, przeznaczyć na realizację innych niezbędnych celów statutowych Fundacji.              

              

  

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902