Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 115 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 80 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
  GODNI NAŚLADOWANIA 2009

Tytuł "Godni Naśladowania" 2009

dla Fundacji Panaceum

 

     Konkurs „Godni Naśladowania” jest jedną z inicjatyw podjętych w 2007 roku przez Centrum Ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Płocka oraz Zespół Konsultacyjny. Celem Konkursu jest promocja środowiska pozarządowego w Płocku oraz propagowanie aktywności i zaangażowania mieszkańców Płocka w życie jego lokalnych społeczności. Konkurs jest jednocześnie odpowiedzią na postanowienia zawarte w „Karcie Współpracy Miasta Płocka z Organizacjami Pozarządowymi”, której celem jest budowanie partnerstwa pomiędzy Samorządem Miasta a organizacjami pozarządowymi. Społeczny charakter organizacji pozarządowych sprawia, że są one postrzegane jako cenny partner jednostek samorządu terytorialnego, a nagradzanie tych najaktywniejszych pozwala na umocnienie lokalnych działań i stwarzanie warunków do powstawania nowych, wartościowych inicjatyw.

     Konkurs rozgrywany jest w 3 kategoriach: mogą być zgłaszane organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne będące ich liderami lub aktywnymi wolontariuszami. Zgłoszone organizacje oceniane są przez Zespół Konsultacyjny pod kątem: stwarzania warunków zwiększających aktywność mieszkańców Płocka, w tym podejmowanie inicjatyw, których celem jest kreowanie i propagowanie pozytywnych i cennych społecznie postaw, zaangażowania podmiotu w inicjatywy podejmowane przez Gminę Miasto – Płock, profesjonalizm działania, umiejętności i skuteczności pozyskiwania środków finansowych, współpracy z innymi organizacjami oraz innowacyjności podejmowanych działań. Za każdą cechę Kapituła Konkursowa złożona z 12 członków, przyznaje punkty, które następnie są podliczane i wyciągana jest średnia.  

     Fundacja Panaceum była jedną z 27 organizacji pozarządowych zgłoszonych w III edycji konkursu na najlepszą organizację pozarządową w roku 2009 i zdobyła I miejsce w kategorii „pomoc społeczna”, zyskując tytuł „Godni Naśladowania” za profesjonalne stworzenie warunków umożliwiających rehabilitację osób niepełnosprawnych, uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz udzielanie wsparcia najbardziej potrzebującym pomocy. Za zwycięstwo w konkursie otrzymaliśmy nagrodę w postaci laptopa oraz dyplom.

     Uroczysta Gala III Edycji Konkursu „Godni Naśladowania”, połączona z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród laureatom miała miejsce w sali bankietowej „Pan Tadeusz” 6 lutego 2010 roku podczas IV Karnawałowego Balu Prezesa 2010.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902