Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 152 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 117 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
  Zasady przyznawania tytułu

 Zasady przyznawania tytułu: „Sponsora Fundacji”
                

Wyciąg ze Statutu Fundacji Panaceum (z dnia 14.12.2004r z póżn. zm.)
 
                                                         § 18
1.Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości co najmniej 5.000zł (słownie: pięć tysięcy zł) uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.
2.Tytuł Sponsora Fundacji uzyskuje się na podstawie uchwały Zarządu Fundacji po uzyskaniu wcześniejszej pozytywnej opinii Rady Fundacji na temat sponsora.
3.Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim osobom i firmom, które dzięki swojemu osobistemu zaangażowaniu i pomocy finansowej wspierają naszą działalność.

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902