Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 90 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 55 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
 

Zarząd Fundacji Panaceum:

Piotr Ostrowicki - Prezes Zarządu

Piotr Ostrowicki – w latach 2005-2006 wiceprezes Zarządu Fundacji Panaceum, od 2006 roku prezes Zarządu Fundacji Panaceum. Specjalista organizacji pomocy społecznej, absolwent studiów w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji, organizacji pomocy społecznej, zarządzania, m.in. w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2008 roku ukończył Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie, rozpoczynając działalność praktyczną i edukacyjną w tym zakresie. Zawodowo od wielu lat związany z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych, w latach 1999 – 2003 instruktor terapii w Środowiskowym Domu Samopomocy w Płocku dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a od 2003 roku dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób chorych psychicznie. Uczestnik wielu szkoleń, seminariów i staży krajowych i zagranicznych. Autor kilkunastu publikacji naukowych dotyczących organizacji instytucjonalnej pomocy społecznej. Ważniejsze publikacje to:

 • Piotr Ostrowicki: Rehabilitacja w domu pomocy społecznej dla osób upośledzonych umysłowo [w] D.M. Piekut-Brodzka (red): Pomoc instytucjonalna osobom starszym, niepełnosprawnym oraz w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 1999;
 • Piotr Ostrowicki: Uzależnienie od pomocy społecznej [w] D.M.Piekut-Brodzka (red): Zagrożenia ludzkiej egzystencji. Warszawa 2001;
 • Piotr Ostrowicki: Patologie w systemie pomocy społecznej [w] D.M. Piekut–Brodzka (red): System pomocy społecznej u progu XXI wieku, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2002,
 • Piotr Ostrowicki: Rozwój nowych form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi [w] D.M. Piekut–Brodzka (red): System pomocy społecznej u progu XXI wieku, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2002;   
 • Piotr Ostrowicki: Projekt usamodzielnienia mieszkańców domu pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych [w]: D.M. Piekut–Brodzka (red): Z teorii oraz praktyki pracy socjalnej i pomocy społecznej Miscellanea”, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2004;
 • Piotr Ostrowicki: Człowiek starszy w obszarze zainteresowań pedagoga i pracownika socjalnego [w] D.M. Piekut–Brodzka (red): Współczesne problemy socjalne”, Chrześcijańska Akademia Teologiczna,  Warszawa 2005;
 • Piotr Ostrowicki: Recenzja ksiązki „Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia pod red. Arkadiusza Potockiego [w] Zarządzanie zasobami ludzkimi, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007;
 • Piotr Ostrowicki:: Zaspokajanie potrzeb w zakresie opieki całkowitej  świadczonej przez domy pomocy społecznej [w] ] D.M. Piekut–Brodzka (red): Wielowymiarowość diagnozy sytuacji i działań socjalnych,  Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2009-2010;
 • Piotr Ostrowicki: Problematyka form opieki w literaturze przedmiotu [w] D.M. Piekut-Brodzka (red): Wielowymiarowość diagnozy sytuacji i działań socjalnych, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2009–2010;
 • Piotr Ostrowicki: Wielokierunkowość działań terapeutyczno – rehabilitacyjnych prowadzonych w domach pomocy społecznej na przykładzie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych  Serc”  w Płocku , kwartalnik  Medi  Nr 1(43) marzec 2010.

Pan Piotr Ostrowicki jest laureatem wielu prestiżowych nagród i odznaczeń, do których należą: 

 • Nagroda Prezydenta Miasta Płocka – rok 2002 
 • Medal dr Henryka Jordana za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej oraz upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - rok 2007
 • Medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za pracę na rzecz poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych i ich integracji społecznej – rok 2011
 • Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej – rok 2011
 • Medal Pro Masovia za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego Mazowsza- rok 2012
 • Medal XXX-lecia polskiego Stowarzyszenia Diabetyków za szczególne zasługi dla rozwoju polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – rok 2012
 • Statuetka „Jesteś Przyjacielem” za działania na rzecz osób niepełnosprawnych bez formalnego obowiązku – rok 2012

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Dorota Jędra - Wiceprezes Zarządu

Dorota Jędra – w latach 2005 – 2006 – prezes Zarządu Fundacji Panaceum, a od roku 2006 wiceprezes Zarządu Fundacji Panaceum. Absolwentka pedagogiki w zakresie pracy socjalnej, zarządzania i przedsiębiorczości oraz organizacji pomocy społecznej, m.in. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze i Uniwersytecie Warszawskim.  W latach 1990 – 1999 – specjalista pracy socjalnej  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku, następnie w latach 2000–2010 – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Płocku, a w latach 2011-2013 – starszy specjalista pracy socjalnej w Dziale Pracy Socjalnej MOPS. Od 2013 roku dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie. Uczestniczka szkoleń w zakresie budowy i przygotowywania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz szkoleń w zakresie opieki i terapii osób chorych psychicznie. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Dagmara Bartosiak - sekretarz Zarządu

Dagmara Bartosiak – sekretarz Zarządu  Fundacji Panaceum od 2005 roku, absolwentka studiów w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej, organizacji pomocy społecznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku i Uniwersytecie Warszawskim. Od początku swojej pracy zawodowej związana z osobami niepełnosprawnymi, w latach 1991 – 2002 – opiekun osób niepełnosprawnych intelektualnie w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, a od 2002 roku – kierownik Działu Opiekuńczo Terapeutycznego w tymże Domu. Uczestniczka wielu szkoleń w zakresie pracy opiekuńczo – terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi   intelektualnie i chorymi psychicznie oraz szkoleń dla administracji publicznej i organizacji pozarządowych w obszarze dobrego zarządzania i partnerstwa publiczno – prywatnego. W roku 2003 i 2007 laureatka nagrody Prezydenta Miasta Płocka za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.  

 

---------------------------------------------------------------------- 

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902